Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov obsahujú informácie o spracúvaní vašich osobných údajov na našej webovej lokalite www.pizza-perfettissima.sk

1. Prevádzkovateľ údajov

Prevádzkovateľom údajov pri všetkých nižšie uvedených činnostiach spracovávania je spoločnosť:

Dr. Oetker, spol. s r.o.
Ľadová 14
811 05 Bratislava

E-mail: oetker@oetker.sk

2. Zodpovedná osoba

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovávania vašich osobných údajov, kedykoľvek sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu:

Dr. Oetker, spol. s r.o.
Ľadová 14
811 05 Bratislava

E-mail: oetker@oetker.sk

3. Informácie o konkrétnych činnostiach spracovávania

●  Podujatia a zážitkové prehliadky

Prostredníctvom našej webovej lokality sa môžete prihlásiť na rôzne podujatia a zážitkové prehliadky. Údaje, ktoré zadáte do registračných formulárov využívame na plnenie zmluvy, napr. na to, aby sme pre vás rezervovali zážitkovú prehliadku.

 

Právnym základom tejto činnosti spracovávania je skutočnosť, že spracovávanie údajov je potrebné na plnenie alebo uzatvorenie zmluvy (Čl. 6 (1) b) nariadenia GDPR). Informácie, ktoré zadávate do povinných polí v rezervačných formulároch, sú potrebné na to, aby ste sa mohli zúčastniť podujatia alebo zážitkovej prehliadky (t. j. potrebné na uzatvorenie zmluvy). Ak nám tieto informácie neposkytnete, nebudete sa môcť podujatia alebo zážitkovej prehliadky zúčastniť.

●  Udržanie si zákazníkov/reklama na podobné tovary a služby

Vaše kontaktné údaje tiež využívame na reklamné účely v prípadoch, kedy nepotrebujeme váš súhlas (napr. reklama zasielaná poštou alebo priamy marketing týkajúce sa našich vlastných podobných tovarov a služieb na základe existujúceho zákazníckeho vzťahu).

 

Právnym základom pre túto spracovateľskú činnosť je náš oprávnený záujem (Čl. 6 (1) f) nariadenia GDPR). Našim oprávneným záujmom je starostlivosť o zákazníka a poskytovanie informácií o našich výrobkoch.

 

Ďalšie informácie nájdete predovšetkým v časti „Právo namietať (Čl. 21 nariadenia GDPR)“. Voči týmto spracovateľským činnostiam môžete kedykoľvek bezplatne namietať, napr. tak, že nás budete kontaktovať pomocou údajov uvedených v časti „Prevádzkovateľ údajov “.

●  Podpora predaja: Súťaže o ceny/vernostné programy/iné akcie

Ak sa zapojíte do súťaže o ceny, vernostného programu alebo inej akcie (napr. ak požiadate o vrátenie peňazí (cashback) z nákupu produktu, ktorý ste zakúpili v obchode) použijeme len údaje, ktoré ste poskytli v rámci danej akcie, samozrejme, pokiaľ ste nám nedali aj súhlas na ďalšie činnosti spracovávania (napr. na zasielanie informačného bulletinu).

 

Právnym základom tejto činnosti spracovávania je skutočnosť, že spracovávanie údajov je potrebné na plnenie alebo uzatvorenie zmluvy (Čl. 6 (1) b) nariadenia GDPR). Informácie, ktoré zadávate do povinných polí v rezervačných formulároch, sú potrebné na to, aby ste sa mohli zapojiť do propagačnej akcie (t. j. potrebné na uzatvorenie zmluvy). Ak nám tieto informácie neposkytnete, nebudete sa môcť do propagačnej akcie zapojiť.

●  Kontakt/feedback

Kontaktovať nás môžete pomocou formulárov alebo e-mailu. Vaše údaje budeme v tomto prípade spracovávať na to, aby sme vám mohli odpovedať. Právnym základom pre túto činnosť spracovávania je váš súhlas (Čl. 6 (1) a) nariadenia GDPR).

●  Informačný bulletin

Môžete sa prihlásiť na odber nášho informačného bulletinu e-mailom. Vaše údaje budeme spracovávať na to, aby sme vám mohli zasielať e-maily a vyhodnotiť, ktoré e-maily ste otvorili. Právnym základom pre túto činnosť spracovávania je váš súhlas (Čl. 6 (1) a) nariadenia GDPR). Svoj súhlas s ďalším spracovávaním vašich údajov môžete kedykoľvek odvolať, napr. kliknutím na prepojenie „Odhlásiť z odberu“ v niektorom z našich informačných bulletinov.

 

E-mailové správy zasielame prostredníctvom spoločnosti SC-Networks GmbH, Würmstraße 4, 82319 Starnberg, Nemecko (ďalej len „Evalanche“). Spoločnosť Evalanche spracováva vaše údaje v našom mene (ako sprostredkovateľ údajov).

●  Denníky serverov

Pri každej návšteve našej webovej lokality spracovávame údaje v súboroch denníkov servera. Tieto údaje sa týkajú vášho koncového zariadenia a môžu obsahovať aj osobné údaje. Spracovávame predovšetkým tieto údaje:

 

- operačný systém vášho koncového zariadenia,

- prehliadač, ktorý používate,

- názov vášho poskytovateľa internetového pripojenia,

- IP adresa vášho zariadenia,

- dátum a čas prístupu,

- stránka, z ktorej ste prišli, a hľadané výrazy (ak ste nejaké hľadali),

- webová lokalita, ktorá obsahovala prepojenie na našu webovú lokalitu.

 

Táto činnosť spracovávania je potrebná na zabezpečenie prevádzky nášho webového sídla, optimalizáciu obsahu a dostupnosti nášho webového sídla a na poskytovanie potrebných informácií verejným orgánom v prípade kybernetického útoku. V tom spočíva aj oprávnený záujem spracovávania týchto údajov. Právnym základom pre túto spracovateľskú činnosť je náš oprávnený záujem (Čl. 6 (1) f) nariadenia GDPR).

 

Tieto údaje pravidelne odstraňujeme po uplynutí 14 dní, v prípade zneužitia po ukončení administratívneho alebo súdneho konania.

●  Sledovanie a súbory cookie

Naše webové sídlo využíva súbory cookie a podobné technológie, ktoré uchovávajú informácie o vašom koncovom zariadení alebo pristupujú k takýmto informáciám na nasledujúce účely:

●  Zobrazenie našich webových stránok

●  Analýzy a personalizácia – sledovanie

●  (Re)marketing/poskytovanie údajov tretím stranám

Zobrazenie našich webových stránok

Tieto súbory cookie a podobné technológie potrebujeme na zabezpečenie niektorých funkcií našej webovej lokality. Je to potrebné výlučne na zabezpečenie funkčnosti našich webových stránok. Pomocou týchto technológií môžeme napríklad:

●  Uložiť vami preferovaný jazyk a iné nastavenia, ktoré sa použijú pri vašej ďalšej návšteve.

●  Distribuovať požiadavky na zobrazenie našej webovej lokality naprieč viacerými servermi (rozloženie zaťaženia).

●  Poskytovať jednotný kontext (relácie) v rámci viacerých žiadostí o zobrazenie webovej stránky s cieľom zjednodušiť prístup do častí našej stránky vyžadujúcich prihlásenie alebo zjednodušiť proces ukončenia nákupu a platby.

●  Uložiť váš súhlas týkajúci sa nástrojov na sledovanie a aktivovať alebo deaktivovať sledovacie nástroje na základe vašich volieb.

 

Našim oprávneným záujmom v súvislosti s týmito spracovateľskými činnosťami je zabezpečiť nepretržitú funkčnosť našej webovej lokality a zabezpečiť aby všetky úkony používateľa boli prepojené s overeným používateľom.

 

Právnym základom pre túto spracovateľskú činnosť je náš oprávnený záujem (Čl. 6 (1) f) nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm.f/ zák. č. 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov).

Analýzy a personalizácia – sledovanie

Súbory cookie a podobné technológie používame na vyhodnocovanie správania používateľov na našom webovom sídle a na jeho prispôsobenie tomuto správaniu.

 

Ak ste nám na to dali súhlas, budeme spracovávať informácie o vašom koncovom zariadení a prehliadači, ktorý používate (v prípade webového sídla), pri každej vašej interakcii s našim webovým sídlom. Dokážeme tak napríklad zistiť, aké jazykové nastavenie používate na našej webovej lokalite, či používate smartfón alebo stolný počítač, alebo z ktorej krajiny na naše webové sídlo pristupujete.

 

Okrem toho spracovávame aj informácie o vašich interakciách s našim webovým sídlom, napr. odkiaľ ste sa na naše webové sídlo dostali, ako dlho ste sa zdržali a ktoré stránky ste pri tom navštívili. Môžeme napríklad zaznamenávať údaje o tom, či ste si naše webové sídlo vyhľadali pomocou vyhľadávacieho nástroja (a ak áno, pomocou akého hľadaného výrazu), alebo či ste klikli na reklamu, ako dlho ste strávili prezeraním jednotlivých stránok a koľko stránok ste navštívili celkom.

 

Tieto informácie používame na analýzu správania používateľov na našom webovom sídle a jeho optimalizáciu. V niektorých prípadoch vytvárame niekoľko rôznych verzií nášho webového sídla, ktoré ponúkame rôznym používateľom a skupinám používateľov, a pomocou súborov cookie a podobných technológií vyhodnocujeme, ktorú verziu a ako využívate.

 

Právnym základom pre túto činnosť spracovávania je váš súhlas (Čl. 6 (1) a) nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. a/ zák. č. 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov). Svoj súhlas s ďalším spracovávaním vašich údajov môžete kedykoľvek odvolať alebo zmeniť úpravou nastavení sledovania. Okrem toho môžete zmeniť nastavenia svojho prehliadača týkajúce sa súborov cookie a podobných technológií.

 

Na analýzu a personalizáciu využívame nasledujúce služby:

Google Analytics/Google Optimize

Nástroje Google Analytics a Google Optimize poskytuje spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ďalej len „spoločnosť Google“). Spoločnosť Google spracováva vaše údaje v našom mene (ako sprostredkovateľ údajov). Naša konfigurácia služieb Google Analytics a Google Optimize neumožňuje spoločnosti Google využívať údaje, ktoré tieto služby zhromažďujú, na vylepšovanie produktov a služieb spoločnosti Google.

 

Podrobnejšie informácie o súboroch cookie využívaných službou Google Analytics a lehotách ich uloženia nájdete tu. Služba Google Optimize tiež využíva súbory cookie ukladané službou Google Analytics (dokumentáciu nájdete tu).

(Re)marketing/poskytovanie údajov tretím stranám

Súbory cookie a podobné technológie využívame na vyhodnocovanie dosahu našich reklamných kampaní a spôsobu, akým používatelia, ktorí sa o našej webovej lokalite dozvedeli z našich reklamných kampaní, využívajú naše služby. Súbory cookie a podobné technológie tiež využívame na evidenciu údajov o tom, ktorí používatelia používajú našu webovú lokalitu, s cieľom vytvárať skupiny (tzv. cieľové skupiny) a kontaktovať tieto cieľové skupiny v rámci iných online platforiem pomocou personalizovaných reklám.

 

Tieto informácie tiež poskytujeme tretím osobám, ktoré ich môžu spracovávať na svoje vlastné účely.

 

Ak ste s tým súhlasili, budeme zaznamenávať, či ste sa na našu webovú lokalitu dostali na základe niektorej z našich reklamných kampaní a čo na našej webovej lokalite robíte. Týmto spôsobom dokážeme napríklad zaznamenať, aký podiel používateľov, ktorí videli reklamu, aj reálne využije obsah našej webovej lokality. To nám umožňuje lepšie plánovať a riadiť náš rozpočet vyhradený na reklamu.

 

 

Okrem toho zoskupujeme používateľov našej webovej lokality do tzv. cieľových skupín. Cieľové skupiny sú skupiny používateľov, ktoré vytvárame na základe určitých kritérií (napr. všetci používatelia, ktorí sa zaujímali o recepty). Ak sú používatelia patriaci do cieľovej skupiny zároveň zákazníkmi našich marketingových partnerov, dokážeme ich individuálne osloviť reklamami (remarketing) prostredníctvom platforiem našich partnerov. Informácie, ktoré má náš marketingový partner o svojich používateľoch v jednej z našich cieľových skupín, môže využívať aj on na to, aby nám navrhol podobné cieľové skupiny na zasielanie reklamy.

 

Na tento účel informujeme našich marketingových partnerov o tom, že ste navštívili našu webovú lokalitu a či ste navštívili nami definované stránky alebo vykonali určité úkony (napr. zaregistrovali si konto). Naši marketingoví partneri môžu tieto informácie využívať aj pre vlastné potreby, napríklad na personalizáciu vášho profilu v rámci ich platformy.

 

Právnym základom pre túto činnosť spracovávania je váš súhlas (Čl. 6 (1) a) nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. a/ zák. č. 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov ). Svoj súhlas s ďalším spracovávaním vašich údajov môžete kedykoľvek odvolať alebo zmeniť úpravou nastavení sledovania. Okrem toho môžete zmeniť nastavenia svojho prehliadača týkajúce sa súborov cookie a podobných technológií.

 

Naši marketingoví partneri sú samostatní prevádzkovatelia údajov v rámci spracovávania údajov, ktoré vykonávajú na svoje vlastné účely. Takýto marketingový partner vám tiež poskytuje vlastné informácie o ochrane údajov.

 

Na remarketing a zdieľanie údajov s nižšie uvedenými tretími stranami používame nasledujúce služby:

Facebook Pixel

Službu Facebook Pixel poskytuje spoločnosť Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko (ďalej len „spoločnosť Facebook“). Podrobnejšie informácie o službe Facebook Pixel nájdete tu. Zároveň si prečítajte Zásady spracovávania údajov spoločnosti Facebook.

Google Ads/Doubleclick

Službu Google Ads/Doubleclick poskytuje spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ďalej len „spoločnosť Google“).  Podrobnejšie informácie o súboroch cookie, ktoré na vaše zariadenie ukladá spoločnosť Google, nájdete tu. Zároveň si prečítajte Zásady ochrany súkromia spoločnosti Google.

Google Floodlight

Službu Google Floodlight poskytuje spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ďalej len „spoločnosť Google“).  Podrobnejšie informácie o súboroch cookie, ktoré na vaše zariadenie ukladá spoločnosť Google, nájdete tu. Zároveň si prečítajte Zásady ochrany súkromia spoločnosti Google.

The Trade Desk Pixel

Službu Trade Desk Pixel poskytuje spoločnosť The UK Trade Desk Ltd.10th Floor, 1 Bartholomew Close, Londýn EC1A 7BL, Veľká Británia (ďalej len „spoločnosť The Trade Desk“). Prečítajte si aj Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti The Trade Desk (okrem iného tu nájdete aj informácie o lehotách uloženia súborov cookie), kde nájdete možnosť vyjadriť nesúhlas so spracovávaním údajov spoločnosťou The Trade Desk.

●  Facebooková stránka

Naša spoločnosť má vlastnú facebookovú stránku. Služby siete Facebook poskytuje spoločnosť Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour , Dublin 2, Írsko (ďalej len „spoločnosť Facebook“). Pri používaní našej facebookovej stránky môže spoločnosť Facebook spracovávať osobné údaje, za ktoré zodpovedá spoločne s nami. Takéto spoločné prevádzkovanie údajov sa riadi „Dodatkom spoločnosti Facebook pre prevádzkovateľov“.

 

Všetky kľúčové údaje o spracovávaní údajov na našej facebookovej stránke nájdete v Zásadách spracovávania údajov spoločnosti Facebook a Zásadách používania súborov cookie spoločnosti Facebook.

 

V týchto dokumentoch zároveň nájdete aj všetky informácie o povahe a rozsahu spracovávaných osobných údajov a vašich právach na informácie, potvrdenie, opravu, odstránenie, obmedzenie spracovávania, prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

 

Právnym základom spracovávania údajov na našej facebookovej stránke je náš oprávnený záujem, oprávnený záujem spoločnosti Facebook a jej zákazníkov poskytovať reklamu, odporúčania a získavať informácie a merať údaje (Čl. 6 (1) f) nariadenia GDPR). Voči spracovávaniu údajov spoločnosťou Facebook môžete namietať (viac informácií nájdete v Zásadách spracovávania údajov spoločnosti Facebook a Zásadách používania súborov cookie spoločnosti Facebook).

 

Na spracovávanie údajov spoločnosťou Facebook nemáme žiaden vplyv. Od spoločnosti Facebook nedostávame žiadne údaje, ktoré by nám umožnili identifikovať používateľov facebookovej stránky alebo analyzovať ich správanie pri jej používaní. Rovnako v rámci našej facebookovej stránky nepoužívame žiadne vlastné nástroje, ktoré by nám umožnili identifikovať alebo analyzovať takýchto používateľov.

4. Odvolanie súhlasu (Čl. 7 (3) nariadenia GDPR)

Ak sú údaje spracovávané na základe vášho súhlasu (Čl. 6 (1) a) nariadenia GDPR), svoj súhlas s ďalším spracovávaním údajov môžete kedykoľvek odvolať. Našu spoločnosť môžete kedykoľvek kontaktovať pomocou kontaktných údajov uvedených v časti „Prevádzkovateľ údajov“ alebo môžete využiť možnosti na odvolanie súhlasu uvádzané v súvislosti s konkrétnou činnosťou spracovávania.

5. Právo namietať (Čl. 21 nariadenia GDPR)

Ak sú údaje spracovávané na základe nášho oprávneného záujmu (Čl. 6 (1) f) nariadenia GDPR), máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, voči spracovávaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Uvedené platí aj pre profilovanie.

Ak spracovávame osobné údaje na marketingové účely, máte právo kedykoľvek namietať voči spracovávaniu vašich osobných údajov vo vzťahu k takémuto marketingu. Uvedené platí aj pre profilovanie týkajúce sa priameho marketingu.

6. Ďalšie práva dotknutých osôb

S ohľadom na osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, môžete tiež využívať nasledujúce práva:

●  Právo na prístup (Čl. 15 nariadenia GDPR)

●  Právo na opravu údajov (Čl. 16 nariadenia GDPR)

●  Právo na vymazanie („právo na zabudnutie“) (Čl. 17 nariadenia GDPR)

●  Právo na obmedzenie spracovania údajov (Čl. 18 nariadenia GDPR)

●  Právo na prenosnosť údajov (Čl. 20 nariadenia GDPR)

Zároveň máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Čl. 77 nariadenia GDPR).

7. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

8. Verzia

Dátum poslednej zmeny: 19. novembra 2020